مسابقه جزء سي
 

مهلت ثبت نام در مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) پایان یافت.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه از طریق همین صفحه و پیامک به اطلاع ثبت نام کنندگان می رسد.روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه