مسابقه قرآني
 

مهلت دريافت كارت ورود به جلسه مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه لقمان و انسان پايان يافت.


تذکرات مهم:
-برای داوطلبانی که کارت ورود به جلسه را از سامانه دريافت نکرده باشند نمي توانند در آزمون شركت نمايند.
-آزمون روز جمعه 98/3/31 ساعت 8:30 برگزار مي گردد و بهمراه داشتن كارت شناسايي معتبر، پرينت كارت ورود به جلسه، مداد سياه پررنگ و مداد پاك كن الزامي مي باشد.


روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه