مسابقه قرآني
 

مهلت ثبت نام در هشتمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره مباركه «احزاب» به پايان رسيد.

 

در مورد آزمون و چگونگي دريافت كارت ورود به جلسه متعاقبا ازطريق همين صفحه اطلاع رساني ميشود.

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه