آگهي مناقصه
آگهي مناقصه شماره 2132
انجام عمليات آبپاشي و گريدرزني (تسطيح و رگلاژ ) سطح جاده های اصلی و فرعی و محوطه های بارگيری و تخليه در معدن مس سرچشمه
 دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2242
تامين ماشين آلات معدني جهت تسطيح و رگلاژ ريپر نمودن پدداكهاي هيپ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه تامين ماشين آلات معدني جهت تسطيح و رگلاژ ريپر نمودن پدداكهاي هيپ مجتمع مس سرچشمه را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2243
تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در كارخانه هاي ذوب و پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در كارخانه هاي ذوب و پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2238
انجام نظافت اماكن، ساختمانهاي صنعتي، اداري و مسكوني و محوطه هاي مربوطه و نگهداري فضاي سبز درمجتمع مس ميدوك و اماكن متعلق به شركت مس در شهرستان شهربابك ( استان كرمان )
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر داردانجام نظافت اماكن، كمپ هاي اداري و مسكوني و محوطه هاي آن ، نظافت ساختمانهاي صنعتي و محوطه هاي مربوط به آن و نگهداري فضاي سبز مجتمع مس ميدوك و اماكن متعلق به شركت مس در شهرستان شهربابك ( استان كرمان ) را از طريق مناقصه به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2233
حمل محصولات فله شامل كنسانتره ، ته پاتيل و غيره ، محصولات مسي شامل مس كاتد ، مفتول ، موليبدن ،اسلب ،بيلت ، و محصولات جانبي شامل اكسيد مس ،لجن آندي، اكسيد موليبدن و غيره از مبادي سرچشمه ، ميدوك و خاتون آباد به مقصد بندرعباس و بالعكس.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2230
عمليات بارگيري ، حمل و تخليه كنسانتره از مجتمع مس شهربابك ( معدن ميدوك) به مجتمع مس سرچشمه، كارخانه ذوب مس خاتون آباد و يا انبار بندرعباس
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي شناسايي پيمانكار
انجام اورهال و بازديد مسير گاز داغ واحدهاي نيروگاه گازي در مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد شركتهاي توانمند و داراي امكانات كافي در زمينه انجام اورهال و بازديد مسير گاز داغ واحدهاي نيروگاه گازي در مجتمع مس سرچشمه از نوع GE Frame5با ظرفيت نامي هر واحد 25MWHرا جهت تكميل منابع بانك اطلاعات, شناسايي و ثبت نمايد.
 يکشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 79
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش تعدادي تجهيزات مستعمل و اقلام مواد شيميايي در مجتمع مس سرچشمه و كارخانه ذوب مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش تعدادي تجهيزات مستعمل و اقلام مواد شيميايي در مجتمع مس سرچشمه و كارخانه ذوب مس خاتون آباد مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 80
آگهي مزايده اقلام مازاد بر نياز شركت ملي صنايع مس ايران
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد اقلام مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 سه شنبه ١١ آبان ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط