آگهي مناقصه شماره 21972445
احداث كليه ساختمانهاي مربوط به انتظامات، كنترل حضور غياب ، سردر ورودي ، محوطه سازي و ساير مكانهاي وابسته به پهنه ورودي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت بومي استان كرمان واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972444
ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه "ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972443
اجراي خط كشي جاده مسير رفسنجان –سرچشمه-ماني
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972442
اجراي پروژه سيستم نظارت تصويري كليه نواحي كارخانه ذوب مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972441
اجراي عمليات خاكبرداري و حمل سالانه يك ميليون مترمکعب خاك از دامپ هاي معدن مس ميدوك به امور ليچينگ ميدوك.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " اجراي عمليات خاكبرداري و حمل سالانه يك ميليون مترمکعب خاك از دامپ هاي معدن مس ميدوك به امور ليچينگ ميدوك" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 چهارشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972437
رنگ آميزي پايه هاي روشنايي، ساختمان شبكه و پست هاي برق شهر مس سرچشمه.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972439
احداث ديوار بتني و كانال زير نوارهاي سيزده آسياب هاي اوليه و آسفالت محوطه شارژ گلوله ها و محوطه بيرون سالن فلوتاسيون امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديدمناقصه شماره 21962375
تعويض ورق هاي سقف كانتين، چنج هاوس و كارگاه مكانيك پالايشگاه و تكميل نماي كامپوزيت آنها
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972414
انجام عمليات محوطه سازي ظلع شمالي سالن ذوب مجتمع مس سرچشمه و روشنايي مسيرها
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21972431
موضوع مناقصه: تأمین ماشین‌آلات سنگين موردنیاز امورهاي ذوب و پالايشگاه خاتون‌آباد.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه: «تأمین ماشین‌آلات سنگين موردنیاز امورهاي ذوب و پالايشگاه خاتون‌آباد» را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌ها / مؤسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط