آگهي مناقصه شماره 2280
تكميل ابنيه كاسه استاديوم مجموعه فرهنگي ورزشي شركت مس واقع در كرمان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي سراسري به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 سه شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 82
فروش اقلام مازاد بر نياز مس منطقه كرمان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش 55 گروه اقلام مازاد بر نياز, تجهيزات مستعمل و اقلام مواد شيميايي در مجتمع هاي مس سرچشمه , شهربابك , كارخانه ذوب مس خاتون آباد ، انبار پسته ايرانيان و امور مالي رفسنجان را با مشخصات و جدول مندرج در سايت كرمان از طريق مزايده عمومي بفروش رساند:
 دوشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2275
بازسازي مجموعه استخر شهر مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2274
انجام تعميرات و نوسازي واحد اداري و سرويسهاي بهداشتي پرعياركني و ايزوگام سقف برخي ساختمانهاي واقع در امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه عمومی شماره 2189
موضوع: انجام خدمات مديريت طرح براي پروژه‌های در دست اقدام طرح جامع آب
 يکشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2263
تعويض لاينر مخازن ( اوليه ، ثانويه ، ثالثيه و شوتهاي مربوطه و داخل تريپرها ) امور تغليظ سرچشمه در اورهال 96
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 سه شنبه ١٦ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه (استاني) شماره 2257
اصلاح و بازسازي MCC مواد شيميايي و سيستم روشنايي نوار 2051 امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي استاني به شركتهاي واجد صلاحيت در استان كرمان واگذار نمايد.
 شنبه ٦ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تكميل ابنيه كاسه استاديوم مجموعه فرهنگي ورزشي شركت مس واقع در رفسنجان
آگهي مناقصه استاني شماره 2269
موضوع : تكميل ابنيه كاسه استاديوم مجموعه فرهنگي ورزشي شركت مس واقع در رفسنجان
 يکشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2260
تعويض قسمت هاي فرسوده خطوط لوله آب برگشتي از سد رسوبگير
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2252
احداث كانتين مركزي ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط