آگهي مناقصه شماره 21962359
خريد قطعات و لوازم ،تعمير و نگهداري تاسيسات سرمايشي و گرمايشي, آب آشاميدني،فاضلاب بهداشتي،روشنايي و تجهيزات برقي كليه واحدهاي كارخانه ذوب و فروموليبدن خاتون آباد در شهرستان شهربابك - استان كرمان
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره21962356
حمل روزانه اسيد توليدي از كارخانه اسيد سولفوريك
حمل روزانه 100 متر مكعب ( ساليانه36.500 متر مكعب) اسيد توليدي از كارخانه اسيد سولفوريك به محل هاي تعييني توسط كارفرما در امورهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه
 شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962354
احداث انبار محصول مجتمع مس سرچشمه بصورت سازه فضاكار
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٦ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962353
طراحي ،تامين تجهيزات باقيمانده واجراي كارخانه تغليظ دره زار بصورت(EPC)
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ١٣ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962339
آگهي مناقصه: خدمات نظارت بر پروژه هاي اصلاحات خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٤ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962349
اجراي عمليات تعريض سكو و رمپ انبارهاي منطقه سريدون مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٤ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 21962316
ارائه خدمات توسعه هيپ يك از سمت شرق و ساخت پوند ذخيره محلول در امور ليچينگ ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962348
اجراي لايه دوم فنس فنس پيراموني انبارهاي مجتمع مس ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 84
فروش اقلام ضايعاتي و مازاد بر نيازدر درمجتمع هاي مس سرچشمه، ميدوك ، كارخانه ذوب خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 55 گروه از اقلام ضايعاتي و مازاد بر نيازدر درمجتمع هاي مس سرچشمه، ميدوك ، كارخانه ذوب خاتون آباد و انبار پسته ايرانيان خود را با مشخصات ذيل و طبق جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند
 شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962341
انجام خدمات بازرسي ايمني از ديگهاي بخار و آبداغ جهت اخذ گواهينامه بازرسي سالانه مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شركت كاني مس سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط