آگهي مناقصه شماره 2288
لاينر گذاري كف اتاق بار 15 كاميون معدني 136 تني در معدن مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 سه شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2297
واگذاري تعميرات نسوزكوره هاي آند و كنورتر ذوب مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2296
واگذاري خدمات تخليه،پرس و بسته بندي ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2293
ارائه خدمات بازرسي كامل و انجام آزمايشات حين ساخت تجهيزات ساخت داخل و خارج از كشور بر اساس مشخصات فني پروژه هاي مختلف زير مجموعه طرح جامع آب
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2292
تعميرات پل راه آهن ورودي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2279
طراحي، تامين، نصب وراه اندازي آسانسور ضلع غربي سالن ذوب سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2265
بهسازي جاده ماني-پاريز
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٧ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2290
واگذاري حمل اسيد از كارخانه اسيد مجتمع مس سرچشمه به كارخانه ليچينگ ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٤ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2289
انجام عمليات تعمير، نگهداري،سرويس و بازرسي شبکه هاي برق فشار متوسط هوايي مجتمع مس شهربابک (خاتون آباد ، ميدوك ومعدن مس ميدوك)
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٢٤ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2287
تامين تجهيزات ،عمليات احداث و نصب خطوط فشار ضعيف و تامين روشنايي انبارهاي معادن مس سرچشمه و ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٩ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط