آگهي مناقصه شماره 21962389
تهيه لوله واتصالات و اجراي شبكه هوادهي جهت 120،000مترمربع هيپ هاي امور ليچينگ و بيو ليچينگ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

موضوع: احداث ساختمان اداري امور معدن مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962376
بتن ريزي كف سوله انبار مواد شيميايي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962375
تعويض ورق هاي سقف كانتين، چنج هاوس و كارگاه مكانيك پالايشگاه و تكميل نماي كامپوزيت آنها
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962374
تعميرات ساختمان حسابداري صنعتي و اداره مهندسي صنايع وسيستم هاي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962371
آماده سازي بستر پوند Storm Water واقع در هيپ شماره 6 معدن سرچشمه به منظور ذخيره PLS"
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه آماده سازي بستر پوند Storm Waterواقع در هيپ شماره 6 معدن سرچشمه به منظور ذخيره PLSرا با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٥ اسفند ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962370
نصب ،انجام تنظيمات و راه اندازي دستگاه آنالايزرX-RAY تغليظ و خريد و نصب تجهيزات جانبي مرتبط با آن
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962367
بارگيري، حمل و تخليه ماهيانه 4.500 تن آب مقطر از كارخانه ذوب مس خاتون آباد به سرچشمه بوسيله دو دستگاه تريلر تانكر دار
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه بارگيري ، حمل و تخليه ماهيانه 4.500 تن آب مقطر از كارخانه ذوب مس خاتون آباد به سرچشمه بوسيله دو دستگاه تريلر تانكر دار را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962366
تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در كارخانه هاي ذوب و پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در كارخانه هاي ذوب و پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962360
بروزرساني و مستند سازي استانداردهاي سيستم مديريت يكپارچه(IMS)مبتني بر آخرين ويرايش استانداردهاي مديريتي ،ايمني ، بهداشت و محيط زيست مجتمع مس سرچشمه.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شركت كاني مس سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط