آگهي مناقصه شماره 21962332
اجراي عمليات سرويس ،رفع عيب و راه اندازي سيستم اطفاءحريق مجتمع مس ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962331
احداث كانال بتني پيش ساخته ،ديوار وزني بتني و باكس بتني جهت كنترل آبهاي سطحي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهـي مناقصه شماره 21962329
نگهداري زمين چمن و اماكن ورزشي مورد بهره برداري باشگاههاي صنعت مس
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذارنمايد.
 دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962327
طراحي،خريد،نصب و راه اندازي منوريلهاي كارخانه تغليظ ميدوك بصورت (EPC )
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962328
احداث ساختمان اداري جهت پرسنل تعميرات برق امور ذوب مجتمع مس سرچشمه.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ١٩ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962320
ترميم،بازسازي و تعويض گريتينگ هاي معيوب به همراه ساپورت گذاري كارخانه تغليظ ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962324
عمليات احداث ساختمان اداره فروش كارخانه ذوب مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962323
انجام عمليات تخريب و نسوز چيني وكليه خدمات دوره اي نسوز كوره هاي ذوب مس خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962321
انجام خدمات بارگيري,حمل و تخليه 8.000 تن پسماندهاي حوضچه هاي كارخانه غبار امور ليچينگ و بيوليچينگ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21962322
اجراي سيستم توزين و ديتا ترانسفر مربوط به دو دستگاه جرثقيل 100تن DEMAG مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط