کد خبر: 329/ ٠٩:١٥ - سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 329
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972444
ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن سرچشمه
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه "ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.

الف-  شرح كار عبارتست از:

1.آماده سازي بستر اوليه هيپ شماره 8 :

ساخت محدوه سطح بسترهيپ 8 به وسعت 295.000 متر مربع طبق طراحي هاي کارفرما و سپس پخش لايه هاي نفوذ ناپذير(رس (و لاينر پلي اتيلن سخت(HDPL)  وكوشين (تركيب شن و ماسه) و لايه زهكش هدايت كننده ) شن بادامي شكسته) بر روي بستر و بعد از آماده شدن بستر اقدام به نصب لوله هاي زهکش در لايه فيلتربشرح ذيل :

1-1  ايجاد لايه هاي زير اساس هيپ شماره 8

ü   مصالح مورد نياز جهت لايه هاي بستر عبارتند از لايه  نشست ناپذيرو نفوذ ناپذير(Impermeable Clay Secondary Liner)و لايه هدايت كننده (Drainage Layer) و محافظ لاينر( (Cushion Layer

ü   لايه هاي نفوذ ناپذير از جنس خاك رس ۷۰ درصد و ماسه ۳۰ درصد(Impermeable Clay Secondary Liner) مي باشد كه با ضخامت ۳۰ سانتيمتر( پس از تراکم) به صورت مرطوب بر روي بستر اوليه پخش و با تراكم ۹0 درصد در شرايط زير اجرا مي گردد .

Liquid Limit >35

Plasticity Index > 25

Permeability > 1*10'-7 cm/sec

ü   لايه محافظ لاينر (Cushion Layer) از جنس تركيب شن و ماسه مي باشد كه جهت محافظت از لاينر پلي اتيلن سخت استفاده مي شود و لايه محافظ روي سطح لاينر با ضخامت30 سانتيمتر و بدون ايجاد تراكم احداث مي گردد.                                                                      

ü   لايه زهكش هدايت كننده (Granular Drainage Layer) كه جهت جمع آوري و هدايت محلول حاوي مس(Pregnant Leach Solution) را به عهده دارد ، از جنس شن دانه درشت بادامي يا ريجكت كارخانه تغليظ بوده و بر روي لايه محافظ لاينر و با ضخامت ۳۵ سانتيمتر ايجاد مي گردد.  

2-1- عمليات تحکيم لايه نفوذ ناپذير از جنس HDPL

ü         تحکيم لايه نفوذ ناپذير با ورق از جنس پلي اتيلن سخت با ضخامت 1 ميليمتر .

ü         ايجاد کانال نگهداري لبه لاينر با ابعاد 70*70 سانتي متر.

ü         پر کردن کانال با مصالح کوشين

3-1- ايجاد کانال جهت عمليات PIPING

ü             حفر کانال در زمين خاکي با ابعاد 80/0 تا 60/1 متر

ü             پر کردن اطراف لوله ها با مصالح کوشين

ü             پر کردن مابقي کانال با خاکهاي مناسب و مورد تاييد کارفرما

ü             اختلاط دو يا چند مصالح جهت لايه محافظ.

ü              تامين آب مورد نياز جهت آماده كردن مصالح و ايجاد تراكم مد نظر .

4-1- ايجاد پوند STORM WATER    

پوندSTORM WATER  با حجمي در حدود  50.000 متر مکعب با شيب ديواره 25 درصد و طبق نقشه مربوطه ابتدا خاکبرداري شده و پس از عمليات تحکيم با نظارت کامل کارفرما ايجاد خواهد شد.

تذكر 1 : مشخصات نهائي خاك جهت خاكريز ي در بستر اوليه هيپ بايستي داراي شرايط زير باشد :

Liquid Limit >35

Plasticity Index > 25

Permeability > 1*10'-7 cm/sec

        تذكر2 : زمين منطقه متشکل از جنس سنگ هاي متنوع بوده و داراي لايه بندي هاي  با جنس هاي مختلف مي باشد.

2.    علامتگذاري و مشخص نمودن نقشه هاي اجرائي محل هاي خاكبرداري و خاكريزي در محدوده بستر توسط تيم نقشه بردار پيمانكار .

3.    عمليات خاكي بستر هيپ بر  اساس نقاط ميخكوبي شده و با تائيد دستگاه نظارت .

4.    اجراي جاك برداري و خاكريزي در بستر به صورت لايه اي و با توجه به نوع مصالح با ضخامت ۴۰ ال ۶۰سانتي متر و با تراكم ۸۵ درصد.

5.    ايجاد لايه آخر با تراکم 90 درصد و ضخامتهاي 15 سانتي متري .

6.    ايجاد مسيرهاي دسترسي جديد طبق طرح دستگاه نظارت.

7.    ساخت جاده دسترسي پيرامون بستر با توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه همراه با ساخت بستر آماده ميگردد.

8.    ساخت مسير خطوط لوله انتقال محلول.

ب- حداقل ماشين آلات موردنياز:

رديف

شرح

تعداد دستگاه

1

بولدوزر معادل 155 کوماتسو

4

2

لودر معادل 470 کوماتسو

3

3

گريدر معادل 16G کاترپيلار

1

4

کاميون

10

5

آبپاش تريلي

1

6

غلطک

1

7

بيل مکانيکي معادل 220 کوماتسو

1

تذكر1: تامين ماشين آلات مورد نياز جهت انجام عمليات خاكي مربوطه بر اساس نمودار زمانبندي پروژه .

تذكر 2 : تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام پروژه طبق ليست و نظر دستگاه نظارت، بايستي در محل آماده بكار باشند .

ج ـ  مدت اجرا  :

- مدت اجراي كار يكسال شمسي مي باشد.

د -  محل انجام كار  :

-   مجتمع مس سرچشمه واقع در 55 كيلومتري شهرستان رفسنجان - استان كرمان.

ه-  پيش پرداخت  :

-           ميزان پيش پرداخت معادل 10 درصد مبلغ  قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

 

و -  -شرايط متقاضـي :

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره )  .

4-  دارابودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي ( مهم).

5 – دارا  بودن حداقل ماشين آلات  و تجهيزات لازم  جهت اجراي كار  (با ارائه سند مالكيت) مطابق با بند " ب" فوق.

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 3.500.000.000 ريال (سه ميليارد و پانصد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "هـ" فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روزكاري نمي باشد) پس از تاريخ درج آگهي مندرج در سايت ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار22 و34303402(034) و همزمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات ( بصورت دو جلد فايل الكترنيكي CD ) بشرح ذيل به آدرس رفسنجان – شهر مس سرچشمه – امور قراردادها(ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند .

- ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز .

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( موضوع بند 3  ) .

- ارائه سند مالكيت و يا هرگونه مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " ب" فوق  در طول مدت قرارداد .

- ارائه تصوير گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي ( مهم).

- ارائه تصوير كداقتصادي و شناسه ملي شركت.

- ارائه  مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد .

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

- ارائه تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده .

- ارائه فايل word شامل اطلاعات ذيل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلي شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادي - شناسه ملي- افراد هيات مديره با ذکرتجارب کاري قبلي و نيزمدرک تحصيلي- موضوع اساسنامه (دقيقا وتطبيقا)- نام پرسنل موجود در چارت تاييد شده با ذکر مدرک تحصيلي و سوابق کاري- ليست پروژه هاي انجام شده و يا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملي صنايع مس ايران و در سطح کشور به تفکيک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضيح1:مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع ميگردد و ارائه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .

توضيح2: هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 متقاضيان ميتوانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  24و34303421  ( 034 )  تماس حاصل نمايند .

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط