نام محصول: كاتد

 

توليد كننده: كارخانههاي پالايشگاه و ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

توضيحات:
در كارخانه پالايشگاه و ريختهگريهاي مجتمع مس سرچشمه ابتدا آند ارسالي از كارخانههاي ذوب تحت عمليات تصفيه الكتريكي قرار گرفته و كاتد مس با خلوص 99/99 درصد مطابق با استاندارد ASTMB-115 حاصل ميشود.
ظرفيت اسمي پالايشگاه مس سرچشمه، توليد 158 هزار تن كاتد در سال است كه با اجراي برنامه
هاي فاز دوم توسعه، به 260 هزار تن در سال افزايش خواهد يافت. در اين برنامه، علاوه بر تكميل توسعه پالايشگاه موجود كه شامل تعويض سلولهاي موجود با سلولهاي پليمر ـ كانكريت، نصب ماشينآلات جديد و انجام يكسري اصلاحات و بهينهسازيها در فرآيند تصفيه الكتريكي ميباشد، احداث يك پالايشگاه 150 هزار تني نيز مد نظر است. بدين ترتيب پس از اجراي فاز دوم توسعه، ظرفيت توليد كاتد مس شركت ملي صنايع مس ايران به روش تصفيه الكتريكي به 410 هزار تن خواهد رسيد.
ديگر واحد توليدكننده كاتد در مجتمع مس سرچشمه، كارخانه ليچينگ است كه ظرفيت آن برابر 12 هزار تن مس كاتدي در سال است. در اين واحد، مس بصورت كاتد و با خلوص 99/99 درصد مطابق با استاندارد
ASTM-B115 توليد ميشود.

كاتد مس عمدتاً در كارخانه ريختهگري مجتمع مس سرچشمه مورد استفاده قرار ميگيرد، اما گاهي ممكن است بر اساس وضعيت بازار، مستقيماً نيز به فروش برسد.

 ابعاد كاتد:

 طول: (980 ميليمتر)/ عرض: (963 ميليمتر)/ وزن: (130 كيلوگرم)

 

COPPER CATHODE

S

Bi

Ni

Pb

Ag

Cr

Sb

Se

As

P

Cu

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(%)

<5

<2

<2

<2

5

<1

<1

<2

<2

<2

99.997

 

DIMENSIONS

980 (mm)

LENGTH

963 (mm)

WIDTH

130 (Kg)

WEIGHT

 

STANDARD GRADE:

THE HIGH QUALITY ELECTROLYTIC COPPER REFINERY GRADES OF REFINED COPPER PRODUCED BY NICICO MEET AND OFTEN EXCEED THE CHEMICAL ANALYSIS AND PHYSICAL PROPERTY STANDARDS SHOWN IN THE ACCOMPANYING TABLE. 

THESE STANDARD ARE BASED ON THE ASTM

MINIMUM COPPER ....................... 99.9

MINIMUM CONDUCTIVITY......... 100 %(I.A.C.S)

MAXIMUM RESISTIVITY ............. 0.5328(OHM-GRAM.SQ.METER)

MEETS ASTM B-115 GRADE1 CATHODE SPECIFICATION

تقاضاي خريد

دريافت فرم

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط