نام محصول:‌ مفتول

توليد كننده: كارخانه پالايشگاه و ريخته گريهاي مجتمع مس سرچشمه 


استاندارد:
محصول


ASTMB-49 توضيحات: كاتد توليدي در پالايشگاه و ليچينگ به واحد ريختهگري ارسال ميگردد. اين واحد از دو بخش ريختهگري پيوسته و نيمه پيوسته تشكيل شده است. محصول بخش ريختهگري پيوسته، مفتول هشت ميليمتري است كه بر اساس استاندارد ASTM-B49 توليد ميشود. در ريخته گري پيوسته، مفتول هشت ميليمتري پس از بسته بندي به شكل كويل با وزن تقريبي 4 تن در ميآيد. ظرفيت اسمي توليد مفتول در اين بخش، 107 هزار تن در سال است . 

 DIMENSIONS

8 ± 0.38 (mm)

ROD DIAMETER

100 (mm)

COIL HEIGHT

4000 (kg)

COIL WEIGHT (APPROX.)


COIL INNER DIAMETER: 1000 (mm)

COIL OUTER DIAMETER: 1800 (mm)The quality of the hot rolled copper rod will meet ASTM standard B49-74 )


COPPER ROD

99.99 PC

CU

< 1 PPM

P

< 6 PPM

S

< 2.3 PPM

Te

<1 PPM

As

< 0.7 PPM

Se

< 3.9 PPM

Sb

< 0.2 PPM

Cd

< 1 PPM

Cr

< 1 PPM

Sn

< 3 PPM

Pb

< 1 PPM

Si

< 0.6 PPM

Bi

8.3 PPM

Ag

< 3 PPM

Zn

< 1 PPM

Ni

< 2 PPM

Co

< 1.6 PPM

Fe

< 0.4 PPM

Mn

 
 

ميانگين وزن مفتول 8 ميليمتري  با استناد به داده هاي سال 92

تناژ مفتول

5±0/2


فرم درخواست خريد

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط