اسلب

توليد کننده: ريخته گري  نيمه پيوسته مجتمع مس سرچشمه

استاندارد: ASTM- B5 و ASTM-B193 و ASTM-B115


مشخصات شيميايي اسلب

Slab Typical Analysis

Cu

99.99

%

Fe

<25

ppm

Pb

<40

ppm

S

<25

ppm

Ag

<40

ppm

Te

<5

ppm

As

<15

ppm

Se

<10

ppm

Sb

<40

ppm

Bi

<3

ppm

Ni

<20

ppm

Sn

<10

ppm

Fe

<25

ppm

O2

<400

ppm


  مشخصات فيزيكي اسلب

LENGTH

7300 (mm)

WIDTH

660 (mm)

THICKNESS

127 (mm)

WEIGHT

5 (ton)

 

فرم خريد

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط