اسيد سولفوريك

Sulfuric Acid

NO3+NO2

ASH

Hg

Pb

As

Fe

Cu

Acid

PPM

%

PPM

PPM

PPM

PPM

PPM

%

<100

0.06

0.17

0.1

0.06

<30

0.58

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط