نام محصول: كنسانتره


توليد كننده:
كارخانه هاي تغليظ مس سرچشمه و ميدوك شهربابكتوضيحات:
كنسانتره مس و موليبدنيت محصول فرايند تغليظ در كارخانههاي تغليظ و موليبدن است. در كارخانه تغليظ، بر اساس طرح اوليه، روزانه 1348 تن كنسانتره مس ـ موليبدن با ميانگين عيار مس 17/32 درصد و عيار موليبدن 5 درصد توليد ميشود. 
كنسانتره مس ـ موليبدن، در تيكنرهاي مس ـ موليبدن آبگيري و سپس وارد كارخانه موليبدن ميشود. در اين كارخانه، پس از فلوتاسيون و آسياب مجدد، كاني موليبدنيت از كانيهاي مس جدا شده و به صورت كنسانتره موليبدنيت در آمده و پس از خشك شدن، بشكه گيري ميشود. توليد روزانة كارخانه موليبدن (براساس طرح اوليه)، 10 تن كنسانتره موليبدنيت با ميانگين عيار موليبدن 54 درصد است.
كنسانترة مس جدا شده از موليبدنيت، به صورت دوغاب وارد تيكنرهاي مس شده و پس از فيلتر و خشك كردن به انبار كنسانتره و يا به محل آماده سازي خوراك كورههاي ريورب انتقال مييابد.
به منظور افزايش توليد كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه، طرح توسعة اين كارخانه در ارديبهشت سال 1378 آغاز و فاز اول آن در خرداد ماه سال 1383 به بهره برداري رسيد و بدين ترتيب سالانه 160 هزار تن كنسانترة مس با عيار 28 درصد و 1600 تن كنسانترة موليبدنت با عيار 54 درصد به ظرفيت توليد مجتمع مس سرچشمه افزوده شد .
همچنين با راه اندازي كارخانه تغليظ مس ميدوك در دي ماه 1383، اين كارخانه قادر است به طور متوسط ساليانه 150 هزار تن كنسانتره مس با عيار 30 درصد توليد نمايد .

انتظار ميرود با اجراي فاز دوم توسعة تغليظ، ظرفيت توليد كنسانترة مس به 700 هزار تن با عيار متوسط 28 درصد و توليد كنسانتره موليبدنت به 6000 تن با عيار متوسط 54 درصد برسد.


Sarcheshmeh Cu Conc.

 

Sungun Cu Conc.

 

Meyduk Cu Conc.

Cu

26-30

%

Cu

30-33

%

Cu

30-35

%

 

Fe

25-26

"

 

Fe

23-24

"

 

Fe

21-22

"

 

SiO2

4-5

"

 

SiO2

3-4

"

 

SiO2

4-5

"

Al2O3

2-3

"

Al2O3

1-2

"

Al2O3

2-3

"

S

30-31

"

S

33-34

"

S

32-33

"

 

H2O

6-8

"

 

H2O

6-8

"

 

H2O

6-8

"

Zn

0.41

"

Zn

0.17

"

Zn

0.01

"

As

0.2

"

As

0.12

"

As

0.03

"

Sb

0.03

"

Sb

0.04

"

Sb

0.01

"

Pb

0.23

"

Pb

0.07

"

Pb

0.01

"

MgO

0.11

"

MgO

0.08

"

MgO

0.04

"

Cl

180

PPM

Cl

86

PPM

Cl

100

PPM

Hg

5

"

Hg

<1

"

Hg

<1

"

Ni

120

"

Ni

98

"

Ni

80

"

F

30

"

F

12

"

F

25

"

Ag

50

"

Ag

65

"

Ag

40

"

Au

1.3

"

Au

1.5

"

Au

1.4

"

Bi

160

"

Bi

82

"

Bi

96

"

Se

140

"

Se

120

"

Se

80

"

Te

42

"

Te

42

"

Te

34

"

Fe3O4

0.8

"

Fe3O4

0.4

"

Fe3O4

0.6

"


 

 Slim:کنسانتره طلا ونقره

Barium

%

29.31

30.93

Selenium

%

15.34

5.81

Sulfur

%

10.78

7.85

Sodium Oxide

%

0.017

6.27

Copper

%

4.53

5.04

Lead

%

4.27

4.19

Silica

%

1.85

2.81

Antimony

%

1.59

1.94

Strontium

%

0.87

1

Carbon

%

0.4

0.91

Tellurium

%

0.68

0.55

Arsenic

%

0.58

0.39

Chlorine

%

0.46

0.095

Aluminium Oxide

%

0.38

0.42

Tin

%

0.41

0.34

Iron

%

0.1

0.17

Zinc

%

0.11

0.01

Calcium

%

0.057

0.11

Magnesium Oxide

%

0.05

0.08

Bismuth

%

0.035

0.044

Titanium Oxide

%

0.03

0.04

Chromium

%

0.02

0.03

Potassium Oxide

%

0.01

0.013

Vanadium

%

<0.005

<0.005

Molybdenum

%

<0.005

<0.005

manganese

%

<0.005

<0.005

Indium

%

<0.002

<0.002

Cadmium

%

<0.002

<0.002

Nickel

PPM

497

406

Fluorine

PPM

26

<10

Cobalt

PPM

<20

24

Thallium

PPM

<20

<20

Germanium

PPM

<20

<20

Gallium

PPM

<20

<20

Mercury

PPM

<5

<5

Silver

g/1000Kg

70733

64484

Gold

g/1000Kg

1957

1943

Platinum

g/1000Kg

10

11

Palladium

g/1000Kg

58

59


 

 


 

 


 


چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط