ته پاتيل:                    High

معيار فني

عنصر

0.09

AS

0.05

Mo

4.64

Cuo

56

Ag  / PPm

1.1

Au  / PPm

8.2

S

0.56

Al2o3

10.34

Sio2

33.3

Fe

30 (±2)

cu

 

                  Normal

معيار فني

عنصر

0.2

Pb

0.65

Zn

17.5

Fe3O4

1.55

Cuo

40

Ag  / PPm

1

Au  / PPm

8.48

S

2.7

Al2o3

12.88

Sio2

29.23

Fe

25 (±2)

cu

0.07

AS


 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط