محمود خدادادي
معاون توسعه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

عليرضا معيني
مجري پروژه توسعه بازسازي پالايشگاه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

سعيد ملكي نيا
مجري پروژه توسعه معدن مس و ليچينگ
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين احمدي كاظم آباد
مجري احداث كارخانه هاي ناريه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين آخوندي
مجري احداث كارخانه فلوتاسيون سرباره
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين آخوندي
مجري پروژه توسعه و بازسازي ذوب
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمدرضا سرحدي
مجري پروژه احداث كارخانجات اسيد
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

شهرام دانش پژوه
مجري پروژه احداث كارخانه كود شيميايي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حميدرضا فلاحی
مجري پروژه تغليظ دره ذار
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسن محمودآبادي
مدير پروژه توسعه و بازسازي تغليظ
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

2 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط