محمود خدادادي
معاون توسعه منطقه كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين احمدي كاظم آباد
مجري احداث كارخانجات مواد ناريه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين آخوندي
مجري طرح توسعه ذوب سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

صديقه زيدآبادي
مجري پروژه احداث كارخانه تغليظ دره زار
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمدرضا سرحدي
مجري طرح احداث كارخانجات اسيد كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

احمد محمدي دهج
مدير پروژه احداث پالايشگاه خاتون آباد
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حميدرضا فلاحی
مجری طرح توسعه ذوب خاتون آباد
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسن محمودآبادي
مدير پروژه توسعه تغليظ
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمد حسين شاه رحماني
مجري طرح معدن مس دره زار
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسن صحرايي پاريزي
مدير امور تحقيق و توسعه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط