ثبت نام مسابقه قرآني سوره هاي مباركه "حشر" و "حجرات

شرایط و مقررات:

1-داوطلب بایستی حتما شهروند یکی از شهرهای رفسنجان، سرچشمه، انار، پاریز باشد.(شاغلین مجتمع مس سرچشمه و خانواده های آنان از این قاعده مستثنی هستند)

2-تاریخ برگزاری آزمون 97/6/1 می باشد و داوطلبین بایستی روزهای قبل از این تاریخ کارت ورود به جلسه را از طریق همین سامانه دریافت نمایند.(بهمراه داشتن کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی می باشد)

3-چنانچه داوطلب شاغل مجتمع مس سرچشمه هست فیلد شماره کار را حتما پر نمایید.

4- در وارد نمودن کد ملی و سن و شماره موبایل دقت کنید که شماره ها بصورت انگلیسی تایپ شود.

5- دقت نمایید که تا زمانی که کد پیگیری 8 حرفی را از سامانه دریافت ننموده اید ثبت نام شما کامل نشده است.(وقتی که کد پیگیری را دریافت کردید آنرا یادداشت نمایید.)

جهت ثبت نام در آزمون كد ملي را وارد نمایید (دقت نمایید اعداد بصورت انگلیسی تایپ شود) :

*

سوره مباركه «حشر»

سوره مباركه «حجرات»

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط