دريافت كارت ورود به جلسه مسابقه قرآني

 

مهلت دریافت کارت ورود به جلسه مسابقه بزرگ حفظ قرآن پایان یافت.

تاریخ آزمون: پنجشنبه 97/12/16

ساعت شروع آزمون: 8:30

تذکرات مهم:

 

به همراه داشتن كارت شناسايي و پرينت كارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامي مي باشد.
استفاده از هر گونه وسيله ارتباطي از قبيل تلفن همراه و غيره در جلسه آزمون ممنوع مي باشد.
همراه آوردن هر گونه كتب قرآني يا ادعيه در زمان آزمون ممنوع مي باشد.
حضور داوطلب نيم ساعت قبل از شروع آزمون الزامي است.
همراه داشتن مداد سياه و پاك كن الزاميست.


روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه