محمد حسني
مدير مس منطقه كرمان
 دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٥ادامه >>

عباس قطب الديني بهرماني پور
مدير حقوقي و قراردادها
 يکشنبه ٣ بهمن ١٣٩٥ادامه >>

درحال بروز رساني
معاون ذوب و پالايش سرچشمه
 يکشنبه ٢٠ تير ١٣٩٥ادامه >>

مجتبي محمدابراهيمي
معاون نظارت بر خدمات منطقه كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمود خدادادي
معاون توسعه منطقه كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين شاهي پيرجل
معاون مهندسي ومديريت انرژي منطقه مس كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

پيمان سلاجقه
معاون معدني و فراوري سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محسن ارسلان
معاون منابع انساني
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حميد رضا اخلاقي يزدي نژاد
معاون مالي مس منطقه كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسن مهدوي پور بابکی
معاون معدني و فرآوري ميدوك
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

2 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط