محسن ارسلان
معاون منابع انساني
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

عباس كافي
مدير امور خدمات اجتماعي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

پيمان ابروان
مدير امور آموزش و تجهيز نيروي انساني مس منطقه کرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمد روديني
مدير امور كاركنان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط