پيمان سلاجقه
معاون معدني و فراوري سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

مجري توسعه معدن مس سرچشمه
مجري توسعه معدن مس سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

غلامرضا لنگري زاده
مدير امور تغليظ سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط