رامين طبسي نژاد
مدير پالايشگاه خاتون آباد
 سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥ادامه >>

محمدرضا روزبهي بابك
مجري اصلاحات خاتون آباد
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

علي كريمي فر
مدير امور ذوب خاتون آباد
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای

شرکت های مرتبط