حسن مهدوي پور بابکی
معاون معدني و فرآوري ميدوك
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

رضا ابراهيمی
مدير امور تغليظ شهربابک
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

عليرضا معصومي
مدير امور معادن ميدوك و چاه مسي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

علي مهدوي
مدير امور ليچينگ ميدوك
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

داور هاشم نيا شهربابكي
مجري اصلاحات ميدوك
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط