آگهي مناقصه شماره 4199128
موضوع: احداث ساختمان اداري بازرسي فني سايت ميدوك مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره93
مزايده 21 گروه از اقلام و تجهيزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 21 گروه از اقلام و تجهيزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع‌هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي به‌فروش رساند:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199127
موضوع: احداث ديوار و كانال بتني تيل كارخانه تغليظ ميدوك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199151
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٣ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199152
موضوع: اجراي ديوار بتني درجا در مجاورت جاده دسترسي به انبار درشت از مسير سنگ‌ شکن اوليه معدن مس سرچشمه (ضلع غربي نوار نقاله شماره دو)
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199109
موضوع: انجام كليه عمليات عمومي ابلاغي در رشته‌هاي ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي در مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199153
موضوع: انجام عمليات معدنكاري در معدن سنگ آهك پير قوچون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 4199124
موضوع: بارگيري، حمل و تخليه ساليانه 14.400 تن غبار سياه توسط دو دستگاه تريلر‌ بونكردار از كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد به واحد ليچينگ ميدوك و يا ساير محل‌هاي تعييني مورد نظر كارفرما
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199148
موضوع: احداث تصفيه خانه آب شرب شهرستان رفسنجان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199149
موضوع: انجام مطالعات بهسازی لرزه‌ای سالن الکتروليز امور پالايشگاه و ريخته‌گري‌هاي مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>