و هنري شاغل در مجتمع مس سرچشمه و يا ساكن در شهر سرچشمه دعوت بعمل مي آورد.


علاقه مندان مي توانند اطلاعات خود را از طريق فرم ثبت نمايند.


 

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه به منظور شناسايي و تكميل بانك اطلاعاتي خود از كليه نخبگان و فعالان در حوزه هاي

قرآني، اجتماعي، فرهنگي، ادبي و هنري شاغل در مجتمع مس سرچشمه دعوت به عمل مي آورد.

فرم فراخوان نخبگان قرآني، هنري و مذهبي

نام :

*

نام خانوادگی :

*

شماره پرسنلي :

*

محل كار :

*

شماره همراه :

*

حوزه فعاليت :

درجه مهارت :

*

مدارك مرتبط : (حداكثر سه فايل با فرمت jpg,pdf,zip,rar و با حجم حداكثر    كيلو بايت):

سابقه فعاليت :

رتبه كسب شده :

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه