«ثبت نام آزمون كتابخوانی كاركنان و خانواده - زمستان 1399»

امور آموزش و تجهيز نيروي انسانی با همکاری روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در راستاي ارتقاء سطح علمي همكاران ، نسبت به برگزاري آزمون آنلاين كتابخواني اقدام نموده است لذا خواهشمند است براي ثبت نام و دريافت كتب با دقت موارد خواسته شده ذيل را تكميل و ارسال فرماييد.

کد ملی

*