كد گزارش:37 --- تاريخ درج: 1398/04/22


  بمناسبت دهه کرامت مجتمع مس سرچشمه، چهل و پنج سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند شهرستان رفسنجان اهدا كرد.

  • image1

   مجتمع مس سرچشمه 45 سري جهيزيه به زوج هاي نيازمند اهدا كرد

  • image2

   مجتمع مس سرچشمه 45 سري جهيزيه به زوج هاي نيازمند اهدا كرد

  • image3

   مجتمع مس سرچشمه 45 سري جهيزيه به زوج هاي نيازمند اهدا كرد

  • image4

   مجتمع مس سرچشمه 45 سري جهيزيه به زوج هاي نيازمند اهدا كرد

  • image5

   مجتمع مس سرچشمه 45 سري جهيزيه به زوج هاي نيازمند اهدا كرد

  • image6

   مجتمع مس سرچشمه 45 سري جهيزيه به زوج هاي نيازمند اهدا كرد

  <<بازگشت