كد گزارش:38 --- تاريخ درج: 1398/04/24


  به همت مجتمع مس سرچشمه، در خجسته ايام ولادت هشتمين امام شيعيان حضرت علي ابن موسي الرضا(ع)، مراسم جشن كرامت روز يكشنبه در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه برگزار شد.

  • image1

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image2

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image3

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image4

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image5

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image6

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image7

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  • image8

   مراسم جشن كرامت در شهر سرچشمه برگزار شد

  <<بازگشت