مولیبدن

تولید کننده:

استاندارد:

ROASTED MOLYBDENUM CONCENTRATE
Mo 60-64 % min
Cu 1.20 % max
C 0.10 % max
S 0.10 % max
Si 1.50 % max
Pb 0.05 % max
MOLYBDENUM
Mo 52-55 Pct "
Pb 0.04 Pct "
Co 0.04 Pct "
SiO2 1.46 Pct "
S 37-38 Pct "
P 0.01 Pct "
Sb 0.02 Pct "
MgO 0.21 Pct "
Moisture 6-10 Pct "
Oil 1.7-3.0 Pct "
Bi 0.004 Pct "
Zn 0.06 Pct "
Cl 0.02 Pct "
Fe 1.4-1.9 Pct "
Re 0.07 Pct "
As 0.09 Pct "
CaO 0.01 Pct "
Cu 0.6-1.0 Pct "
Ni/Mn/Cd/Na2o/K2o Trace

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
ستاد اقتصاد مقاومتي سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط